Všeobecná pravidla KLUBU SPORTISIMO

SPORTISIMO KLUB (dále jen „KLUB“) je věrnostní program pro zákazníky společnosti SPORTISIMO s.r.o., IČ26194627, se sídlem Praha 5 - Třebonice, Řevnická 170/4, 155 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 78675 (dále jen „Sportisimo“). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti Sportisimo, která provozuje sítě kamenných prodejen SPORTISIMO ČR, HARDSPORT, a jejich e-shopy sportisimo.cz, loap.cz, oneillstore.cz, hardsport.cz. Zákazníci se stávají členy společného KLUBU na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle. Nedílnou součástí přihlášky jsou tato Všeobecná pravidla KLUBU.

Členství v KLUBU

Členem KLUBU se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou na území České republiky, která souhlasí se Všeobecnými pravidly KLUBU. Věrnostní kartu lze získat na jakékoliv prodejně při uskutečnění nákupu v jakékoliv výši. V případě ztráty či zničení věrnostní karty, je povinen člen klubu písemné či elektronicky informovat společnost Sportisimo a karta bude deaktivována do 24 hodin. O novou věrnostní kartu, ke stávajícímu klubovému účtu, si zákazník může požádat pokladní při příštím nákupu na prodejně. Zákazník může výhody KLUBU využívat ihned po úspěšné registraci, při prokázání se kartou v prodejních sítích Sportisimo, či u jejich partnerů.

Členem SPORTISIMO KLUBU se zákazník stává, pokud pod svým zákaznickým účtem splní podmínky věrnostního programu, a následně tak může čerpat veškeré nabízené výhody.

Člen KLUBU má právo čerpat slevy na zboží a služby v uvedených prodejních sítích.

Společnost Sportisimo si vyhrazuje právo určit zboží a služby, jejichž prodej a poskytování patří do programu KLUBU, stejně tak i spolupracující externí partnery.

Přístup k osobnímu účtu v KLUBU

Člen KLUBU obdrží přihlašovací údaje, které mu umožní na internetových stránkách sportisimo.cz, loap.cz, oneillstore.cz nebo hardsport.cz zadání čísla karty a čísla zákazníka, se přihlásit na svůj účet, kde je možné zaktualizovat svoje osobní údaje. Přihlašovací údaje jsou shodné pro všechny sítě prodejen a e-shopů. V případě podezření, že údaje jsou známé nějaké třetí osobě, je člen KLUBU povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti Sportisimo. Za škody vzniklé následkem neučiněného anebo pozdě učiněného oznámení o zneužití odpovídá Sportisimo pouze v případě hrubého pochybení ze své strany.

Členství v KLUBU zaniká z těchto důvodů:

Člen KLUBU nerealizoval nákup na svůj klubový účet 4 roky od posledního nákupu
Člen KLUBU úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce
Člen KLUBU zneužil výhod, které mu KLUB poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s pravidly
Na žádost člena KLUBU, kdy členství v KLUBU zaniká ke konci měsíce, v němž byla žádost řádně doručena společnosti Sportisimo

Ochrana osobních údajů členů KLUBU

Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že společnost Sportisimo zpracuje osobní údaje v přihlášce uvedené do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku, zvláště všechny údaje získané používáním věrnostní karty. Člen KLUBU dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Sportisimo jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek KLUBU. Sportisimo je oprávněno zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž člen KLUBU bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti KLUBU. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.

Každý člen KLUBU je, v případě že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu. Může tak učinit po přihlášení se na svůj účet na internetových stránkách společnosti SPORTISIMO nebo elektronicky zasláním na e-mail: klub@sportisimo.cz.

Závěrečná ustanovení

Společnost Sportisimo si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií a videozáznamů výherců, včetně jmen, soutěží pořádaných v rámci KLUBU, včetně jmen výherců bez finančních náhrad, s čímž člen KLUBU souhlasí. Veškeré odměny v rámci KLUBU nejsou právně vymahatelné. Společnost Sportisimo si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla KLUBU. Členové KLUBU budou o těchto změnách informování na prodejnách a na internetových stránkách společnosti Sportisimo.

Společnost Sportisimo si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost KLUBU. Datum ukončení KLUBU bude oznámeno na prodejnách společnosti Sportisimo a na www.sportisimo.cz. V takovém případě je nutné poukázky uplatnit do 3 měsíců od data ukončení činnosti KLUBU.

Kontaktní adresa:

SPORTISIMO s.r.o., IČ 26194627, se sídlem Praha 5 - Třebonice, Řevnická 170/4, 155 21                                                                                                                                              E-mail: info@sportisimo.cz; Zákaznická linka: +420 226 254 894

Platná ke dni 8. listopadu 2019